Tarieven

De tarieven voor onderzoek en begeleiding zijn gebaseerd op het advies van de                              Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

U kunt mij vrijblijvend opbellen voor informatie over remedial teaching.

Intake*: in overleg
Het intakegesprek is inclusief het opstellen van een handelingsplan en overleg met de leerkracht van uw kind.
*indien genoeg gegevens bekend zijn (van school) en geen didactisch onderzoek nodig is.

Soms is er geen intake nodig omdat er al veel gegevens bekend zijn en kunnen we direct aan de slag.

45 minuten remedial teaching sessie: €38,50 (voor particulieren)                                                                                                    60 minuten remedial teaching sessie: €45,00 (voor particulieren)

Een didactisch onderzoek heeft geen vast tarief. Een didactisch onderzoek op één vakgebied, inclusief de schriftelijke verslaglegging ervan, het opstellen van een handelingsplan en een evaluatiegesprek kost gemiddeld 7 werkuren.

Afspraken die 24 uur van te voren zijn afgemeld worden niet in rekening gebracht, evenals kopieer- en materiaalkosten.

Remedial teaching en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn btw-vrij.

Remedial Teaching Jonkman