Teken je gesprek

is een interactieve, visuele gespreksmethode voor begeleiders van kinderen (vanaf ongeveer acht jaar), jongeren en volwassenen. De methode stimuleert het zelfoplossend vermogen van jong en oud. Zij ondersteunt en visualiseert oplossingsgerichte werkwijzen en is goed te gebruiken naast bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie en methodes als Kids’ Skills en Mission Possible, RET en NLP.

mindmap

Faalangst & piekeren

De studiedag Teken je gesprek over faalangst en piekeren is een aanvulling en verdieping op het boek Teken je gesprek over faalangst. De dag is bedoeld voor mensen die het boek al gelezen hebben. De studiedag is vooral gericht op oefenen en verdieping van het faalangst- en het uitpluissjabloon.

Daarnaast wordt geoefend op de basishouding in de begeleiding en word je geïnformeerd over nieuwe toepassingen van het faalangstsjabloon die heel bruikbaar en handig zijn. Aan de hand van filmmateriaal wordt getoond hoe een gesprekstekening over faalangst ontstaat.

Gedurende de studiedag zal veel geoefend worden met elkaar. Er is ruimte voor vragen en casusbesprekingen (neem hiervoor eventueel gesprekstekeningen mee).

 

Werkhouding

Gesprekken met leerlingen over werkhouding blijven dikwijls vaag. Het is vaak onduidelijk wat er aan de werkhoudingsproblemen nou eigenlijk echt ten grondslag ligt. Ligt het aan de motivatie? De concentratie? En wat is er dan precies? De leerlingen blijven vaak hangen in antwoorden als: “ik vind het gewoon saai”. De gesprekken blijven vaag en de begeleider gaat hard aan het werk om de problemen op te lossen.

Door het gesprek te visualiseren op papier en de leerling uit te nodigen om het een en ander zelf te onderzoeken, ontstaat een ander gesprek. Er wordt getekend en geschreven met sprekende, logische kleuren waardoor een soort “landkaart” ontstaat. Teken je gesprek over werkhouding maakt onder andere gebruik van mindmaps, met dit verschil dat de kleuren anders worden ingezet.

Daarnaast heb ik een basishouding voor de begeleiding ontwikkeld die voor een groot deel bijdraagt aan het succes van een getekend gesprek over werkhouding. Deze basishouding wordt geleerd in de workshop.

Na ongeveer drie gesprekken is vaak al een duidelijke verandering te bemerken in motivatie, werkhouding, concentratie en verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerling.

Bron: tekenjegesprek.nl

 

Volg mij op Facebook!

Facebook Pagelike Widget