Werkwijze

Intake:

Na het eerste contact maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de probleemsignalering en wordt bepaald of ik passende hulp kan bieden. Uw kind is gebaat bij een prettige samenwerking tussen ouders, school en remedial teacher. Als u toestemming verleent, neem ik contact op met de school van uw kind.

In het gesprek met de basisschool komt aan de orde:

  • Hoe hun ervaringen met deze leerling zijn
  • Welke acties er al ondernomen zijn t.a.v. deze leerling
  • Overleg over de gewenste aanpak

Op de basisschool zijn veel toetsgegevens bekend. Deze toetsgegevens zijn meestal het uitgangspunt voor de remedial teaching van uw kind. Toch kan het nodig zijn om aanvullende toetsen af te nemen (een didactisch onderzoek). Een andere mogelijkheid is doorverwijzing naar een andere vorm van specialistische hulp.

Onderzoek:

Met als doel: Waarmee kan ik dit kind, op dit moment, het beste helpen?
Het doel van een didactisch onderzoek:

  • Welke leerstof beheerst uw kind
  • Wat beheerst uw kind nog niet
  • Wat is de werkwijze van uw kind (hoe pakt hij/zij zaken aan)
  • Hoe reageert hij/zij op de aangeboden leerstof.

Een didactisch onderzoek wordt voorafgegaan door een kort gesprek (met het kind) om elkaar als persoon een beetje te leren kennen. Na het onderzoek, dat resulteert in een handelingsplan, volgt een gesprek met de ouders (en eventueel de leerkracht).

Het handelingsplan:

Wanneer het probleem duidelijk is (diagnose), wordt een handelingsplan opgesteld. In het handelingsplan staat beschreven hoe ik met uw kind ga werken (methodiek) en welk doel nagestreeft wordt. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig is toegespitst op het probleem van het kind. Een handelingsplan kan verschillen in het aantal lessen, afhankelijk van het leerprobleem. Per handelingsplan wordt afgesproken na hoeveel sessies er geëvalueerd wordt. Er kan gekozen worden voor één of meerdere sessies per week (voor een intensieve aanpak). In principe wordt er huiswerk meegegeven. Begeleiding door de ouder(s) is soms noodzakelijk. Als het huiswerk door de ouders wordt nagekeken, kan er in de volgende remedial teaching sessie direct weer verder gegaan worden. Door meerdere oefenmomenten in de week zal de leerstof eerder ingeslepen worden.

Volg mij op Facebook!

Facebook Pagelike Widget